Home » Czaszka (Anatomia prawidłowa człowieka, #4) by Andrzej Skawina
Czaszka (Anatomia prawidłowa człowieka, #4) Andrzej Skawina

Czaszka (Anatomia prawidłowa człowieka, #4)

Andrzej Skawina

Published 2006
ISBN :
Paperback
104 pages
Enter the sum

 About the Book 

Czaszka, czwarty tom podręcznika akademickiego realizowanego pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny, stanowi słusznie osobno ujęty opis tej całkowicie odrębnej części układu kostnego człowieka. Wyraźnie zaznaczono istnienie odmiennychMoreCzaszka, czwarty tom podręcznika akademickiego realizowanego pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny, stanowi słusznie osobno ujęty opis tej całkowicie odrębnej części układu kostnego człowieka. Wyraźnie zaznaczono istnienie odmiennych rodzajów kości, tzw. kości pneumatycznych i specjalnego typu kości płaskich. Dokładnie opracowano jamy i doły czaszki, ich ściany, wzajemne połączenia, co jest niewątpliwą podstawą do zrozumienia i wyobrażenia sobie zawartości tych przestrzeni, a będzie tematem odrębnego tomu podręcznika. Scharakteryzowano połączenia kości czaszki, które są przykładem wszystkich rodzajów połączeń kości, takich jak:: więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty i stawy. Autorzy podkreślają także zmienność kształtów i rozmiarów poszczególnych elementów kostnych czaszki, zwłaszcza twarzowej w toku rozwoju, przed urodzeniem i po, co ma ścisły związek z kształtowaniem się proporcji czaszki twarzowej do czaszki mózgowej. Zwracają uwagę na zmiany rozwojowe w obrębie czaszki oraz mnie lub bardziej wyraźne różnice płciowe. Wymieniają także najczęściej występujące zaburzenia rozwojowe. Dokładna znajomość budowy czaszki jest nieodzowna w procesie poznawania anatomicznej struktury głowy, stąd też omawiana część będzie przydatna studentom Wydziału Lekarskiego, a zwłaszcza Oddziału Stomatologii, a także jako komependium potrzebne lekarzom praktykom.(Prof. dr hab. med. Janina Sokołowska-Pituchowa)